Ticari BİLGİLERİMİZ


Ünvan: Asya SMS HABERLEŞME
Adres:  Gayret mahallesi Güldüren sokak No:4/1 Yenimahalle/ANKARA
Vergi Dairesi: Yenimahalle vergi dairesi
Vergi Numarası: 0910528500
Ticaret Odası: Ankara Ticaret Odası
Ticaret Sicil No: 358198
BTK Lisans No: STH-223